);

Blog Detektywa SPY24.pl

Blog detektywa – zapraszamy do przeczytania artykułów napisanych przez naszych specjalistów, którzy pragną podzielić się swoim doświadczeniem. Nasi specjaliści doradzają jak zabezpieczyć się przed utratą majątku, jak wykryć podsłuch jak być bezpiecznym we własnym domu. Polecamy – Zespół SYP24.pl

All
0
Detektyw24.pl
0
Spy24.pl
0

Ustalenie majątku firmy i sprawdzanie nieuczciwej konkurencji

25 maja, 2019
Świat biznesu jest pełen problemów i niedogodności. Niezapłacona faktura i brak kontaktu z firmą zalegającą z opłatą to dość częste zjawisko w środowisku biznesowym. W posiadaniu zadłużeń nie ma nic złego do czasu, gdy są one spłacane w terminie. Zdarza się, iż firmy ukrywają swój majątek by nie został on zajęty na poczet długów. Brak zapłaty za wykonane usługi czy towar może negatywnie wpłynąć na kondycję firmy, a nawet doprowadzić do jej bankructwa. Dodatkowo coraz częstszym zjawiskiem staje się nieuczciwa konkurencja. Zazwyczaj polega ona na naśladowaniu produktów, nieuczciwej reklamie lub prowadzeniu działalności bez rejestracji gospodarczej. Jak radzić sobie z nieuczciwymi przedsiębiorcami?  Ustalenie majątku firmy  Jeśli mamy do czynienia z nieuczciwym dłużnikiem najlepiej zacząć od razu działać. W pierwszej kolejności warto podjąć próbę skontaktowania się z nieuczciwą firmą. Niestety, zazwyczaj jest to niemożliwe. Kolejnym krokiem powinno być wystosowanie do zalegającej w opłatach firmy pismo przedsądowe z wezwaniem do zapłaty. Należy pamiętać, iż tego typu listy wysyłane powinny być za potwierdzeniem odbioru, w razie potrzeby przedłożenia dokumentów w czasie sprawy sądowej. Zazwyczaj jest to skuteczne działanie, jednak, jeżeli dłużnik nadal nie uregulował zaległości, należy wkroczyć na drogę sądową. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji sądu sprawą zaległego długu może zająć się komornik. Stosuje on różne metody na ujawnienie ukrywanego majątku. Używany przez komorników system OGNIVO umożliwia wgląd do kont bankowych firmy. Urzędnik państwowy ścigający należności kontroluje również ewidencję gruntów i budynków w poszukiwaniu nieruchomości należących do dłużnika. Wnosi on również zapytania do CEPIK, aby ustalić czy dana firma jest właścicielem jakiś pojazdów.  Jeśli powyższe działania nie przynoszą rezultatów, komornik nie ma innej możliwości jak zwrócenie się do wierzyciela z prośbą o wskazanie majątku dłużnika, z którego może zostać wykonana egzekucja. W takiej sytuacji wierzyciel może złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku firmy. Przedstawiciele zadłużonego przedsiębiorstwa muszą stawić się do sądu ze stosownymi dokumentami wykazującymi ich majątek firmowy. Jeśli dłużnik nie stawi się na rozprawę, to Sąd może nałożyć na niego karę grzywny. Wszelkie informacje dotyczące kar związanych z utajnianiem majątku zawarte są w Kodeksie Karnym. Zgodnie z Art. 300 KK „Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat. Jeżeli czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  Nieuczciwa konkurencja  Ustawa o nieuczciwej konkurencji definiuje to zjawisko jako jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawa definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako” informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji,

Ustalenie ojcostwa

25 maja, 2019
Z roku na rok zwiększa się liczba osób decydujących się na badanie ojcostwa. Zgodnie z Polskim prawem domniemanym ojcem dziecka jest ten mężczyzna, na którego wskazuje małżeństwo, czyli mąż matki. Domniemanie to nie jest stosowane, gdy dziecko urodziło się przed zawarciem małżeństwa lub jeżeli dziecko urodziło się 300 dni po ustaniu małżeństwa lub orzeczeniu separacji. Brak podobieństwa lub podejrzenie zdrady prowadzi do działań mających na celu ustalić ojca dziecka.  Jak z praktycznego punktu widzenia wygląda procedura ustalenia ojcostwa? Kto może nam w tym pomóc? Kto może żądać ustalenia ojcostwa? Sądowego ustalenia ojcostwa może domagać się domniemany ojciec, matka lub samo dziecko po ukończeniu 18 roku życia. Działając w dobrym interesie dziecka, o ustalenie ojcostwa może wystąpić także Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator lub Rzecznik Praw Dziecka. Badania DNA Badanie DNA jest istotnym dowodem pomocniczym w sprawach o ustalenie ojcostwa.  Mogą one być wykonywane w profesjonalnej placówce laboratoryjnej. Jest to najskuteczniejsza metoda ustalenia kto jest ojcem dziecka, ponieważ dziedziczy ono połowę genów po matce i połowę genów po ojcu. Badanie to polega na ustaleniu profilu genetycznego ojca na podstawie pobranych materiałów biologicznych. Następnie profile te są porównywane. Profesjonalne badanie DNA może być dowodem w sprawie ustalenia ojcostwa lub podczas rozwodu. Istotny jest profesjonalizm ośrodka laboratoryjnego. Mniejsze placówki chcąc uniknąć dodatkowych kosztów okrajają procedury bezpieczeństwa do minimum.Obecność drugiej osoby, kontrola sprzętu, oraz kontrola jakości przeprowadzanych badań może mieć duży wpływ na ich wynik. Współczesny rozwój technologii pozwala przeprowadzać testy DNA nie wychodząc z domu. Zestaw potrzebny do badania dostępny jest w aptekach lub w sklepach internetowych. Opakowanie zawiera rękawiczki,instrukcje, dokumenty do wypełnienia oraz patyczki zwane wymazówkami. W zaciszu własnego domu z należytą starannością należy pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka osób badanych. Do tego typu badań wykorzystywane są również cebulki włosów oraz przedmioty używane przez osoby badane. Wszystkie próbki muszą być odpowiednio zabezpieczone. Po wypełnieniu dokumentów i pobraniu wymazów, należy wszystko wysłać do profesjonalnego laboratorium. Wyniki testu dostarczane są za pomocą poczty maila lub informacji telefonicznej. Aby wynik domowego testu DNA był wiarygodny, wszelkie próbki materiału genetycznego powinny być zabezpieczone w sterylnych pojemnikach. Sprawa sądowa o ustalenie ojcostwa Pozew o ustalenie ojcostwa może wnieść matka, domniemany ojciec lub dziecko, jeśli ukończyło 18 rok życia.  Zarówno ojciec jak i matka mają 6 miesięcy od narodzin dziecka na złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa. Dziecko natomiast może wystąpić o ustalenie ojcostwa w ciągu 3 lat od chwili uzyskania pełnoletności. O obaleniu domniemanego ojcostwa decydują dwie główne przesłanki. Zgodnie z Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 62 „Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.” Drugą przesłanką jest sytuacja

Pedofil Zatrzymany na terenie Zlotu ZHP

11 sierpnia, 2018
Pedofil zatrzymany przez Policję i Detektywów na terenie Zlotu ZHP 9 sierpnia detektywi ze Detektyw SPY24 wraz z policją zatrzymali na gorącym uczynku 56 letniego pedofila Marka W. Wobec Marka W. prowadzone są czynności procesowe. Zatrzymany do dyspozycji prokuratora jest podejrzany o czyny pedofilskie wobec nieletnich chłopców. Pikanterii całej sprawie dodaje miejsce zatrzymania: olbrzymi obóz ZHP na Wyspie Sobieszewskiej. Komendantura obozu obawia się, że po tym zdarzeniu rodzice zabiorą swoje dzieci z wyspy. Prawdopodobnie by informacje o o tym nie zostały rozpowszechnione przez media, władze obozu ZHP uniemożliwiły wstępu naszemu dziennikarzowi. Marek W. na obozie był trenerem, coachem motywacyjnym z ramienia miasta. Magistrat Gdańska dementuje te informacje. Z niepotwierdzonego źródła dowiedzieliśmy się, że na wniosek prokuratury zabezpieczone zostały komputer i telefon zawierający materiały pedofilskie. Do śledczej24.tv zgłaszają się kolejne osoby z otoczenia Marka W. Podejrzany jest monitorowany przez służby Niemiec i Wielkiej Brytanii. Kolejne szczegóły bulwersującej sprawy – wkrótce. Źródła: Wyborcza Trójmiasto Radio Gdańsk Telewizja Polska Śledcza24.tv

Rozwód – powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

6 maja, 2018
Rozwód – powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom        Z czym kojarzy nam się rozwód? Na pewno z nieprzyjemną sytuacją wynikającą z bardzo wielu życiowych wydarzeń. Rozpad pożycia małżeńskiego to dla dwojga ludzi bardzo trudny czas. Wiąże się z dużym dyskomfortem i wymaga ogromnego nakładu energii. Często, już sam fakt rozpadu związku jest dużym psychicznym obciążeniem dla tych, którzy zdecydowali się rozstać i formalnie wziąć rozwód. Oczywiście dwoje dorosłych ludzi może rozwieść się szybko i bezboleśnie ale co w przypadku kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci?. Czy wtedy sprawa jest również łatwa i prosta ? Od 2015 roku sąd zaktualizował nowelizację praw co do władzy rodzicielskiej. Niegdyś, kiedy rodzice nie potrafili dojść do konsensusu w kwestii sprawowania opieki nad dziećmi, sądy były zmuszane do wyboru jednego rodzica i powierzyły władze rodzicielskie właśnie jemu. Taka decyzja, automatycznie powodowała ograniczenie prawa drugiemu z rodziców co do współdecydowania o ważnych sprawach życia dziecka, wyboru szkoły, w jaki sposób ma być leczone, czy wyjazdów za granicę. Od 28 sierpnia 2015 roku sąd nie jest już zobowiązany do decydowania komu należy powierzyć w pełni władzę rodzicielską a komu należy ją zmniejszyć. W tej chwili wymiar sprawiedliwości poddaje w decyzję fakt powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i to z zachowaniem wszystkich praw spoczywających na obojgu rodzicach jednakowo. Wcześniej podejmowana decyzja, która obejmowała pełne rodzicielstwo tylko przez jednego rodzica, było bardzo krzywdzące dla dziecka. Ograniczanie praw jednemu z rodziców, który wykonywał swe obowiązki starannie i z należytą uwagą było działaniem na niekorzyść małoletnich. Takie decyzje wynikały z konfliktów współmałżonków, którzy nie byli w stanie porozumieć się co do swoich dzieci. Często w grę dochodziła chęć zemsty, a dobro dziecka nie było kompletnie brane przez nich pod uwagę. Już sam fakt, że rozwód rodziców ma zły wpływ na psychikę takiego małego dziecka, i stanowi ogromne obciążenie emocjonalne, a więc z perspektywy czasu jest to duży krok w kierunku dzieci, dla których dobro liczy się najbardziej.       Sytuacja, w której dziecko jeszcze do niedawna mieszkało z obojgiem rodziców ma charakter wymiarowy. Rozpad rodziny jest dość nieprzyjemnym wydarzeniem i zakorzenia się w głowie małego dziecka już na zawsze. Dlatego izolacja od jednego z rodziców jest dodatkowym stresem, z którym musi sobie radzić ta mała istota. Dzieci bardzo mocno przeżywają brak jakiegokolwiek z rodziców dlatego powyższa decyzja miała na celu obniżyć fundowany stres samą sytuacją co do rozwodu rodziców. Wymienione wyżej problemy zostały zmniejszone co do wcześniejszych decyzji sądów najwyższych. Dzieci po rozwodzie rodziców powinny jak najmniej odczuwać skutki zaistniałej sytuacji. Wiadomym jest, że nie da się całkowicie uniknąć goryczy, żalu, rozpamiętywania i całego wachlarza niemiłych emocji, które buzują w małym dziecku, ale nowa zasada powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom znacznie ułatwia przejście przez trudną sytuację rodzinną. Sąd oczywiście nadal może zmniejszyć powierzoną władzę rodzicielską jednemu z rodziców jeśli uzna, że dziecko chce być w pełni wychowywane przez konkretnego rodzica, ale teraz ma do wyboru dwie opcje a nie tylko jedną. Tutaj interes dziecka stoi na pierwszym miejscu. Ma ono prawo do tego, aby wychowywali go oboje rodzice jak dotychczas. Oczywiście w dalszym ciągu

Alimenty a ukrywanie dochodów

31 marca, 2018
Alimenty a ukrywanie dochodów   Bardzo znanym zjawiskiem występującym w stosunkach alimentacyjnych jest fakt ukrywania, zatajania, zaniżania dochodów przez osobę, która ma świadczyć alimenty. Zdemaskowanie takiego działania jest trudne, ale do zrealizowania. Wystarczy posiadać odpowiednią wiedzę na temat mechanizmu przychodów i rozchodów. Metody zdemaskowania osoby, która zataja swoje finanse przed obliczem sądu są znane w środowisku prawniczym. Alimenty Doskonale wiemy, że nieujawnienie całkowitych zarobków powoduje, że sąd obniża świadczenie alimentacyjne a w najgorszym wypadku całkowicie oddala zasądzone alimenty w skutek braku zdolności alimentacyjnej. Jeśli przedstawione informacje nie budzą wątpliwości, sąd uchyla obowiązek alimentacyjny. Co w przypadku, kiedy zobowiązany przedstawia dochód 1800 zł a jeździ porsche, posiada ogromny dom ze wszelkimi udogodnieniami i jego ubiór odbiega od średniej klasy ekonomicznej? W tym wypadku zdecydowanie coś jest nie tak. Znalezienie wiarygodnego wytłumaczenia co do powyższego faktu będzie trudnym zadaniem. Inaczej sąd zasądzi większe alimenty przyjmując, że zobowiązany ma większy dochód niż ten, który wykazał. Dokumentacja urzędu skarbowego czy książka przychodów i rozchodów jest dobrym dokumentem dotarcia do faktycznego źródła wysokości finansów. Niestety, nasze prawo również tutaj nie popisuje się dogodnym aspektem działania w doszukiwaniu się błędów co do przedstawiania fałszywych dochodów. Już w tej chwili zaległości alimentacyjne to kwota rzędu 10 mld złotych. Z czego to wynika? Z tego, że system nie ma odpowiednich narzędzi do badania i śledzenia faktycznych przychodów osób, które mają zasądzone alimenty. Osoby, które mają przedstawić swoje dochody w efekcie ukrywają je, aby dostać jak najniższe wyroki zasądzonych alimentów. Zaniżają je po to, aby nie płacić pieniędzy. Już dzisiaj wiele osób, które mają potężne zadłużenia alimentacyjne, mają na swoim koncie wyroki karne. Statystyki są bardzo słabe a w Polsce przeciętny komornik tego typu sprawami zajmuje się na co dzień. 650 tys. spraw zaległych a każdego roku przybywa kolejne 60 tys. To potwornie wielkie liczby. I potwornie wiele niezamkniętych spraw z uwagi na niemożność udokumentowania, że ktoś nie wykazuje w pełni swojego dochodu tylko go zataja. Wyroki też za wiele nie zmieniają. Gdy zobowiązany nie płaci, kwoty wypłaca bank alimentacyjny. Dług względem państwa rośnie, ale takie osoby mają swoje sztuczki na obejście tego stanu rzeczy.   Alimenciarze nauczyli się, ‘zatajać’ majątek w sposób bardzo prosty: – przepisują swoje dobra materialne na innych członków rodziny – wchodzą w komitywę ze swoimi pracodawcami, aby oni zaniżali im pensje wynagrodzenia miesięcznego – pracują bez żadnych umów, tzw. ‘na czarno’ – wyjeżdżają za granicę, gdzie również nie posiadają żadnego dokumentu, który potwierdzałby ich dochód.   W powyższych przypadkach można żądać alimentów np. od rodziców zobowiązanego. Sąd biorąc pod uwagę wszelkie usprawiedliwione potrzeby, a także własne doświadczenie, zasądza alimenty według dopuszczonych informacji ekonomicznych zobowiązanego. Niestety, nie ma czegoś takiego jak rozkład kwot alimentacyjnych, czy drabin finansowych odpowiadających na pytanie ile, komu się należy. Sądy biorą pod uwagę nie to ile dana osoba zarabia, ale w jakiej sile wieku się znajduje, jakie ma wykształcenie i ile może zarabiać jeśli w pełni wykorzysta swoje umiejętności i kwalifikacje. Ważnym aspektem jest to, że wszelkie prezenty, wycieczki czy wyjazdy świąteczne nie zwalniają z pomniejszenia kwoty alimentacyjnej. Zdarza się niestety tak, że mimo wyroku sądowego, zobowiązany nie płaci alimentów regularnie bądź wcale. Należy zatem złożyć

Nie tylko zdrada – detektyw a sprawy o podział majątku

24 marca, 2018
Nie tylko zdrada – detektyw a sprawy o podział majątku   Rozwód wiąże się najczęściej z problemem podziału majątku wspólnego małżonków oraz ustaleniem praw do opieki nad dziećmi. Również i w tych przypadkach kluczowe znaczenie przy orzekaniu mają przedstawione dowody. Prywatny detektyw pomoże je zebrać tak, by zostały przyjęte na sali sądowej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie dowody mogą być dopuszczone w toku sprawy. Przede wszystkim sąd zakwestionuje te, które zostały pozyskane z naruszeniem prawa. A często tak się dzieje, gdy do ich zbierania zatrudni się detektywa bez licencji lub próbuje się je zdobyć samodzielnie. Profesjonalna agencja detektywistyczna zatrudnia osoby, które mają skończone szkolenia detektywistyczne i posiadają licencję do wykonywania tego zawodu. Mogło by się wydawać, że to nieważne ustalenia formalne, ale w rzeczywistości mogą one wpływać na przebieg sprawy. Jak? Detektyw z licencją ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe bez zgody, co czyni śledząc osobę podejrzewaną o zdradę. Zebrane przez niego dowody są uważane za legalne. Mogą więc być dopuszczone przez sąd i będą miały wpływ na brzmienie wyroku. Nie tylko mają szansę przechylić szalę na korzyść pokrzywdzonego małżonka, ale również wpłynąć na decyzję sądu odnośnie przyznania praw do opieki nad dzieckiem, alimentów oraz podziału majątku. Profesjonalny detektyw do spraw rozwodowych zbierze je w taki sposób by nie było wątpliwości co do przebiegu wydarzeń i ich wydźwięku. Wykonane przez śledczego zdjęcia, nagrania i notatki, a także zebrane dokumenty umieszczone w raporcie końcowym pomogą sędziemu zadecydować o tym, kto jest winny rozpadu małżeństwa i czyją winę należy orzec. Rozwód z orzeczeniem o winie może pociągnąć ze sobą dalsze konsekwencje, w postaci podziału majątku i praw do opieki nad dziećmi. Również tutaj biuro detektywistyczne może pomóc dostarczając informacji o stanie posiadania osoby, która dopuściła się zdrady – szczególnie wtedy, gdy próbuje ona ukryć część majątku lub dochody. Detektyw Tomasz P.

Ustalenie ojcostwa – a jeśli to nie moje dziecko?

24 marca, 2018
Ustalenie ojcostwa – a jeśli to nie moje dziecko?   Nie dla wszystkich mężczyzn chwila, w której dowiadują się, że zostaną ojcem jest szczęśliwym momentem. Często przepełnia ich lęk, strach oraz niepewność czy na pewno to moje dziecko. Brak podobieństwa, podejrzenie zdrady lub nakłonienie do spełniania obowiązku alimentacyjnego skłania do podjęcia radykalnych kroków. Z roku na rok do sądów wpływa coraz więcej wniosków o ustalenie ojcostwa. Kto może nam w tym pomóc? Jak wygląda procedura ustalenia ojcostwa? Kto może złożyć wniosek do sądu? Czy samodzielne badanie DNA jest wiarygodne? Laboratoryjne ustalenie ojcostwa   Niepewność co do ojcostwa może rozwiać profesjonalne badanie DNA przeprowadzone w specjalistycznej placówce laboratoryjnej. Jest to  najskuteczniejsza metoda naukowa na udowodnienie kto jest biologicznym ojcem dziecka, gdyż  dziedziczy ono połowę genów po ojcu i połowę po matce. Badanie to opiera się na pobraniu próbek na podstawie których określa się profil genetyczny. Następnie profile te są poddawane analizie porównawczej. Otrzymane w ten sposób wyniki można wykorzystać w sądzie jako dowód w ustaleniu ojcostwa lub wszczęcie sprawy rozwodowej. Istotny jest profesjonalizm ośrodka laboratoryjnego. Mniejsze placówki chcąc niwelować koszty unikają wdrażania procedur bezpieczeństwa.  Obecność drugiego pracownika w trakcie wykonywania badania DNA, kontrola sprzętu laboratoryjnego oraz kontrolowanie jakości przeprowadzonych badać mogą mieć ogromny wpływ na uzyskane wyniki. Wybierając ośrodek, w którym  przeprowadzone będą wyżej wymienione badania nie należy sugerować się ceną lecz jakością oferowanych usług. Domowe testy nie zawsze pewne   Domowy test na ojcostwo można zamówić przez internet mailowo lub telefonicznie. Zestawy do pobrania próbek można także zakupić w niektórych aptekach lub placówkach medycznych. Zestaw składa się z rękawiczek, instrukcji  oraz specjalnych patyczków zwanych wymazówkami. Laboratoria oferują dyskretną paczkę ( wysyłaną na adres zamieszkania bez loga co sprawia, że nikt nie domyśla się co jest w środku ) oraz wysyłkę do paczkomatu lub punktu odbioru.  Pobranie próbek odbywa się w zaciszu własnego domu, w sposób szybki, bezbolesny i komfortowy. Aby badanie było rzetelne należy w sposób odpowiedni pobrać i zabezpieczyć próbki, w przeciwnym razie wyniki nie są dostatecznie wiarygodne. Wymazy niezbędne do badania pobiera się poprzez pocieranie wymazówką  wewnętrznej strony policzka. Badanie to można wykonać u dziecka już w drugiej dobie po urodzeniu. Test DNA można wykonać również z innych próbek np. włos z cebulką lubi używane rzeczy takie jak szczoteczka do zębów, gryzak, smoczek itd. Próbki te powinny być odpowiednio zabezpieczone np. umieszczone w czystym plastikowym pojemniku i włożone w czystą kopertę. Dobrze pobrane wymazy oraz próbki można wysłać pocztą lub kurierem do konkretnego laboratorium. Wyniki domowego testu na ojcostwo są dostarczane w sposób określony przez klienta. Najczęściej jest to mail, poczta lub w formie informacji telefonicznej. Wyniki badania na ojcostwo jednoznacznie wskazują czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka.   ustalenie ojcostwa   Procedura sądowa  Zgodnie z Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 62 „Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem ….. Więcej na Blogu Detektywa Spy24

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

7 marca, 2018
Ciekawy artukuł z bloga detektywa spy24.pl Uprowadzenie dziecka przez rodzica     Mogłoby się wydawać, że jest to sytuacja niemożliwa, wręcz nie do wyobrażenia. A jednak, spotykamy bardzo wiele historii, które pokazują, że rodzice nie potrafią współpracować między sobą gdy po rozwodzie, któreś z nich przejmuje opiekę nad dzieckiem. Uprowadzenie Rodzicielskie   Trudno jest ocenić sytuację z boku, trzeba by wejść w historię rodziny aby poznać wszystkie czynniki, które pozwolą ocenić, z kim dziecko chce spędzać noce a z kim dnie. Sąd często rozstrzyga wyroki na korzyść matki, która sprawuje w pełni władzę rodzicielską, a np. Ojciec ma ustalone tzw. ‘widzenia’ z dzieckiem. Co w przypadku, kiedy rodzicowi nie odpowiada taki motyw wychowywania dziecka i stanowi to dla niego zbyt mało czasu, aby zacieśniać więzi z własnym potomstwem? Wtedy rodzic składa wnioski i apelacje, odwołuje się od wyroków sądowych, walczy o większe prawa do dziecka. Znając mechanizm działania naszych sądów, czasem rozprawa trwa rok, a zanim stanie na wokandę, musi minąć jakiś okres, często jest to kilka miesięcy. Taki rodzic, sfrustrowany i tracący nadzieję na wyprostowanie sytuacji, decyduję się na dosyć poważny krok jakim jest uprowadzenie własnego dziecka z dala od drugiego rodzica. Często wynika to z braku sił o dalszą walkę o opiekę w polskim sądownictwie. Jest to katorżniczy proces a konsekwencje kiedy rodzic działa wbrew prawu, trudne do wyciągnięcia. Taka sytuacja rodzi konflikt, dlatego warto dowiedzieć się co na ten temat mówi prawo rodzinne.   Jeśli jeden z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie i decyduję się na powyżej opisany krok mamy do czynienia z uprowadzeniem. Sytuacja ta zaczyna się w chwili, kiedy to sąd bardzo często dzieli opiekę na dwoje rodziców. Rzadko kiedy przyznawana jest on na równi co do obojga rodziców. Porozumienie między małżonkami jest trudne do uzyskania, dlatego wyrok zawsze działa niekorzystnie na którąś ze stron. Oczywiście wedle prawa rodzicielskiego, kiedy podział władzy rodzicielskiej jest taki sam dla jednego jak i dla drugiego rodzica, również dochodzi do sytuacji, w której między małżonkami istnieje brak porozumienia, i jedno z nich bez konsultacji z drugim, zabiera dziecko nie informując przy tym, że nie wróci na noc, bądź wyjeżdża z rodzicem na wakacje. Często jeden z rodziców nie wyraża zgody na takie zachowanie zatem jest to uprowadzenie małoletniego dziecka, które nie jest w stanie jeszcze samo decydować. Sąd w tym wypadku nie może w żaden sposób zareagować, ponieważ w świetle prawa nie ma to charakteru kryminalnego. W tym wypadku oboje rodziców posiadają władzę rodzicielską zatem tylko oni pomiędzy sobą powinni dojść do konsensusu. Przeczytaj więcej na spy24.pl

Zdrada

9 stycznia, 2018
Zdrada – jak detektyw zbiera materiał dowodowy do sądu?   Detektywi szukający dowodów zdrady korzystają z wielu metod. Do najczęściej stosowanych należy obserwacja. Polega ona na sprawdzeniu, gdzie bywa niewierny małżonek i z kim się spotyka oraz na udokumentowaniu tych faktów. Zazwyczaj praca detektywa nie kończy się po zrobieniu pierwszych zdjęć. Sądy chcą mieć pewność, że opisywane zachowanie nie było jednorazowe i często wymagają pokazania jego powtarzalności. Żeby zdobyć takie potwierdzenie, detektyw musi spędzić na obserwacji przynajmniej 4-5 dni, a często nawet kilka tygodni. Niektórzy klienci mogą się niecierpliwić, ale warto poczekać dłużej. Im lepiej udokumentowana zdrada małżonka, tym większe szanse na rozwód z orzeczeniem o winie, przyznanie opieki nad dziećmi i zasądzenie alimentów. Dobra agencja detektywistyczna w trakcie obserwacji korzysta z rozwiązań technicznych, które pomagają zebrać jednoznaczne dowody. Coraz częściej stosuje się drony, pozwalające „zajrzeć” w wiele niedostępnych miejsc. Do ich pilotowania są potrzebne specjalne uprawnienia, więc zlecając sprawę detektywowi warto o nie zapytać. Wiecej na spy24.pl

Jak wybrać dobrego detektywa? – na co zwrócić uwagę?

31 grudnia, 2017
Jak wybrać dobrego detektywa? – na co zwrócić uwagę? Szukam dobrego detektywa – takie hasła można często znaleźć na forach i portalach branżowych w Internecie. Jednak mało kto zastanawia się jak zweryfikować, czy osoba podająca się za śledczego faktycznie pomoże rozwiązać problem. Bardzo często podstawą wyboru jest zaproponowana cena lub polecenie przez znajomego. O ile to drugie kryterium (renoma agencji) jest jak najbardziej słuszne, o tyle kosztem usługi nie należy się kierować. Niższa cena, niż obowiązujące na rynku stawki, może świadczyć o tym, że detektyw nie ma licencji lub nie działa legalnie (nie prowadzi działalności). Takie osoby zazwyczaj też niechętnie podpisują umowy. W razie konieczności trudno udowodnić swoje racje, bo umowa nie precyzuje wystarczająco dokładnie do czego zobowiązały się strony. Profesjonalny detektyw nie tylko jest w stanie się wylegitymować licencją (wydawaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji). Bardzo często potrafi również potwierdzić swoje doświadczenie referencjami lub zakończonymi z sukcesem sprawami. Zatrudniając taką osobę do rozwiązania naszego problemu, mamy pewność, że jej działania będą zgodne z prawem, a dostarczone dowody będzie można przedstawić w sądzie. Przed ewentualnymi kłopotami z rzetelnym wykonaniem usługi chroni podpisana umowa. Każda agencja detektywistyczna musi mieć również wykupione ubezpieczenie OC, z którego pokrywane są ewentualne szkody. Licencjonowany detektyw powinien porozmawiać z klientem, poznając jak najwięcej szczegółów dotyczących zlecenia. Nawet niezbyt ważne szczegóły mogą naprowadzić na właściwy trop. W trakcie spotkania, powinien również przedstawić swoje pomysły na dotarcie do informacji i wybrać metodę działania. Ustalenia zapisuje się w umowie, którą podpisują obie strony. Na pobraną zaliczkę detektyw ma obowiązek wystawienia faktury. Efektem prac detektywa jest zazwyczaj raport ze śledztwa, w którym powinny się znaleźć informacje o podjętych działaniach i ich skutkach, a także materiały dodatkowe (np. fotografie, nagrania, filmy).

Czy można wykryć podsłuch

31 grudnia, 2017
Czy można wykryć podsłuch? W czasach kiedy informacja jest jednym z najważniejszych towarów, pozyskanie jej we właściwym czasie może zadecydować o przyszłości firmy i zwiększyć przewagę konkurencyjną. Dlatego też zagrożenie podsłuchami jest coraz większe. Dotyczy ono nie tylko biznesu, ale również prywatnych rozmów. „Pluskwy” Podsłuch, czyli popularne pluskwy są niewielkich rozmiarów i można je zamontować właściwie wszędzie. Coraz częściej są wykorzystywane do zbierania informacji lub dowodów (np. w sprawach rozwodowych), a także w biznesie do zapoznania się z działaniami i planami konkurencji. Podsłuchiwanie bez zgody sądu jest nielegalne, ale to nie odstrasza osób chcących zdobyć informacje. Dlatego też tak istotne staje się zabezpieczenie firmowych spotkań, telefonów i pomieszczeń przed wyciekiem danych. Czy można wykryć pluskwę? Podsłuchy najczęściej są montowane w miejscach ukrytych przed wzrokiem, gdzie prawdopodobieństwo ich przypadkowego znalezienia jest znikome. Często są to np. spodnie części blatów stołów, telefony komórkowe (pod baterią), a w samochodach miejsca np. pod kolumną kierownicy. Ze swoimi podejrzeniami najlepiej zgłosić się do biura detektywistycznego. Prywatni detektywi dysponują sprzętem wysokiej klasy, który pozwala wykryć podsłuchy w pomieszczeniach. Mają również wiedzę jak zneutralizować znalezione „niespodzianki”. Mikrofony kierunkowe Drugim rodzajem podsłuchów stosowanych w szpiegostwie przemysłowym (i sprawach osobistych) są mikrofony kierunkowe. Te nie wymagają instalowania żadnych elektronicznych gadżetów w podsłuchiwanym miejscu. Wystarczy, że osoba korzystająca z mikrofornu znajdzie się w okolicy swojego celu. Agencje detektywistyczne zajmą się również tego typu podsłuchami. Nie tylko doradzą jak zabezpieczyć pomieszczenie, ale również dostarczą odpowiedniego sprzętu i zajmą się jego instalacją, zapewniając poufność prowadzonych rozmów.  

Elektroniczny detektyw

9 grudnia, 2013
Nie da się zaprzeczyć, że w ostatnich latach rośnie coraz bardziej zapotrzebowanie na bezpieczeństwo. Staramy się zasłonić z każdej możliwej strony, a wymagania rosną tym bardziej, im wyższą pozycję zajmujemy. Mieszkanie, firma, ulica – na każdym kroku chcemy mieć pewność i kontrolę nad sytuacją. Jednak o ile pilnowanie własnego domu możliwe jest nawet niewielkim kosztem, tak rozciągnięcie kontroli nad całą firmą stanowi już znacznie trudniejsze zadanie. Choć można – oczywiście –wynająć detektywa, Warszawa to jednak nie Nowy Jork i na Agencję Pinkertona nie ma co liczyć. Jednak tam, gdzie nie sięgają ludzie, pomóc można sobie nowoczesną technologią – i właśnie temu służy badanie wariografem, z którego coraz częściej korzystają polskie firmy Co to w ogóle jest wariograf? Większość zapewne o tym urządzeniu słyszała, ale niewielu widziało je na oczy albo została przez nie przebadana. Bez wchodzenia w techniczne detale powiedzieć można, że wariograf – w najbardziej podstawowej formie – bada reakcje fizjologiczne człowieka. Na podstawie jego wyników określić można różnice pomiędzy „podstawowym” stanem (kiedy pytany otrzymuje normalne, niewywołujące stresu pytania) i zachowaniami w stanie podwyższonego napięcia. Jako że dla większości ludzi kłamstwo stanowi coś stresującego, w większości przypadków wystarczy to do odkrycia kiedy osoba mówi nieprawdę. Do pewnego stopnia przypomina to pracę aktualnego detektywa – wiele technik przesłuchań opiera się na wychwytywaniu odpowiednich sygnałów kłamstwa, łącznie z tymi które badane są przez wariograf. Oczywiście, możliwym jest oszukanie wariografu – tak samo jak testu antydopingowego, na ojcostwo czy odciski palców. Jeżeli w wyniki powyższych trzech jesteśmy raczej skłonni uwierzyć, tak samo w przypadku wariografu nie powinny pojawić się wątpliwości. Szczególnie że – pomijając specyficzne kondycje psychiczne – oszukanie wariografu wymaga odpowiedniego przygotowania i treningu Takich umiejętności nie powinni posiadać raczej szeregowi pracownicy firmy, stąd też sięgnięcie po poligraf w celu zapewnienia korporacyjnego bezpieczeństwa stanowi bardzo dobry wybór. Podstawową korzyścią ze skorzystania z usługi jest pewność, jaką dają ci wyniki wariografu – w przypadku współczesnych urządzeń prawie nie ma miejsca na błąd, a wyniki sprawdzają się w ponad 98% procentach. Wiadomo, że każdy z nas chciałby od swoich pracowników jak najbardziej zgodnych z prawdą odpowiedzi – na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas pytań o „kłopotliwe” dla firmy sprawy (kradzież, szpiegostwo przemysłowe), a nawet w trakcie rutynowych kontroli. W dzisiejszym biznesie, gdzie obraca się nierzadko kwotami rzędu milinów złotych – czy nawet dolarów – coraz mniej jest miejsca na błędy czy niedoróbki, a tym bardziej akty złej woli ze strony pracownika. Nawet w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej upewnić się można, czy osoba którą zatrudniamy – szczególnie na istotne dla naszej firmy stanowisko – rzeczywiście spełnia stawiane przed nią wymagania. Znowu – dawniej możliwe był do wynajęcia detektywa, które przeprowadzi wywiad w sprawie danej osoby. Niestety było to kosztowne i czasochłonne, co sprawiało że wyjście takie rezerwowano najczęściej na specjalne przypadki. Dzisiaj jednak – dzięki nowoczesnej technologii – ten sam proces zająć może jeden dzień i przeprowadzony na wielu kandydatach. Być może ma ona przed nami do ukrycia jakieś przywary lub nałogi, które – w nieodpowiednim momencie – mogą okazać się wyjątkowo kosztowne dla naszej firmy. Eliminując